A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Оформлення та видача дозволу на встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних звукових та/або світлових сигнальних пристроїв синього чи жовтого кольору


Місцезнаходження надання послуги:

РСЦ та ТСЦ МВС

Контакти відділу ГСЦ МВС:

(044) 374-13-68

Необхідні документи для отримання дозволу на встановлення спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності:

 • заява суб’єкта охоронної діяльності із зазначенням повного переліку транспортних засобів, на які мають бути видані дозволи (заповнюється в ГСЦ);
 • завірені відповідно до вимог законодавства копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, зазначених у заяві;
 • завірена відповідно до вимог законодавства копія наказу, яким визначено, що транспортні засоби — це транспорт реагування суб’єкта охоронної діяльності відповідно до Закону України «Про охоронну діяльність»;
 • акт обстеження кожного транспортного засобу на відповідність кольорографічних схем, написів та емблем вимогам Закону України «Про охоронну діяльність», розділу III Порядку та ДСТУ 3849-99, завіреного підписом уповноваженої особи територіального органу з надання сервісних послуг МВС та його печаткою;
 • платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та за бланкову продукцію;

Необхідні документи для отримання дозволу на встановлення та використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв синього кольору:

 • заява підприємства, установи чи організації із зазначенням повного переліку транспортних засобів, на які мають бути видані дозволи;
 • завірені відповідно до вимог законодавства копії свідоцтв про реєстрацію цих транспортних засобів;
 • завірені копії документів, якими передбачено, що саме ці транспортні засоби призначені для виконання конкретних оперативних завдань, зазначених у пунктах 2.2.2 — 2.2.10 ДСТУ 3849-99;
 • акт обстеження кожного транспортного засобу на відповідність кольорографічних схем, написів та емблем вимогам
  ДСТУ 3849-99, завірений підписом уповноваженої посадової особи територіального органу з надання сервісних послуг МВС та печаткою;
 • платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та за бланкову продукцію.

Медичні заклади для отримання дозволу, крім вищезазначених документів, повинні подати завірену відповідно до вимог законодавства копію ліцензії Міністерства охорони здоров’я з додатками, якими передбачено право надання екстреної медичної допомоги.

Банківські установи для отримання дозволу, крім вищезазначених документів повинні надати завірені відповідно до вимог законодавства документи, якими передбачено право здійснення послуг з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.

Послідовність дій одержувача послуги:

суб’єкт звернення особисто або через уповноважену ним особу подає до суб’єкта надання адміністративної послуги повний пакет документів у паперовому вигляді, або надсилає їх поштою

Вартість послуги:

68 гривень. Додатково сплачується вартість бланкової продукції.

Строк надання послуги:

протягом 30 днів з дня отримання повного пакету документів

Перелік підстав для відмови в наданні послуги:

 • відсутність у юридичної особи, що звернулася за адміністративною послугою, права на її одержання;
 • наявність у поданих документах відомостей, що не відповідають дійсності;
 • подання неповного пакета документів;
 • транспортний засіб не зареєстрований за заявником;
 • невідповідність кольорографічних схем, написів та емблем вимогам Закону України «Про охоронну діяльність», розділу III Порядку та ДСТУ 3849-99;
 • відсутність в Єдиному ліцензійному реєстрі інформації про отримання суб’єктом охоронної діяльності ліцензії на провадження охоронної діяльності

Інформаційна картка надання адміністративної послуги