A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Подання документів до акредитаційної комісії з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів


Перш ніж подати заяву для проведення державної акредитації закладу до Регіонального сервісного центру МВС (далі – РСЦ ГСЦ МВС), керівник закладу повинен звернутися із заявою (додаток 1) на ім’я керівника Територіального сервісного центру МВС (далі – ТСЦ МВС) для проведення обстеження матеріально-технічної бази такого закладу на відповідність установленим законодавством вимогам та отримання висновку.

Якщо за результатами обстеження матеріально-технічна база закладу відповідає Вимогам до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, які передбачені наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства соціальної політики України від 05.04.2016 року № 255/369/132/344, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.05.2016 року за № 672/28802 (далі – Вимоги), ТСЦ МВС складає висновок про матеріально-технічну базу закладу та видає його закладу.

Звертаємо Вашу увагу на те, що обстеження матеріально-технічної бази закладів, що мають відповідну ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, на відповідність Вимогам не проводиться.

Лише після отримання затвердженого керівником ТСЦ МВС висновку про обстеження матеріально-технічної бази закладу, керівник такого закладу (уповноважена особа) надає всі необхідні документи до РСЦ ГСЦ МВС. Акредитаційна комісія є постійно діючим колегіальним органом, що створений РСЦ ГСЦ МВС з метою проведення державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Контакти РСЦ ГСЦ МВС необхідної області Ви можете дізнатись у нас на сайті

Повноваження акредитаційної комісії РСЦ ГСЦ МВС.

До повноважень акредитаційної комісії РСЦ ГСЦ МВС належать:

  • розгляд заяв і матеріалів та прийняття рішення про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів відповідних категорій або відмову в акредитації;
  • видача сертифіката про державну акредитацію закладу;
  • видача дубліката сертифіката про державну акредитацію закладу;
  • здійснення моніторингу якості проведення закладом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, рівня аварійності серед його випускників;
  • тимчасове припинення дії сертифіката про державну акредитацію у разі виявлення під час перевірки, що проводиться у встановленому законодавством порядку, порушень вимог до закладу;
  • анулювання сертифіката про державну акредитацію у разі неусунення у встановлений строк виявлених під час перевірки порушень вимог до закладу.

Перелік документів, що подаються до РСЦ ГСЦ МВС для проходження державної акредитації.

Для державної акредитації заклад подає до РСЦ ГСЦ МВС:

заяву (додаток 2);

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право закладу на користування транспортними засобами, приміщеннями, спорудами та/або земельними ділянками для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

відомості про склад спеціалістів закладу (додаток 3), копії документів про їх освіту, кваліфікацію, атестацію, а також відомості про матеріально-технічну базу закладу;

робочі програми і плани з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, погоджені з РСЦ ГСЦ МВС за місцезнаходженням закладу (заява, додаток 4);

висновок про матеріально-технічну базу закладу (додаток 5) та її відповідність визначеним Вимогам, затверджений керівником ТСЦ МВС за місцезнаходженням закладу;

копії його установчих документів, завірені в установленому порядку.

Дії навчального закладу після проходження державної акредитації.

У разі позитивного розгляду поданих закладом матеріалів протягом 5 робочих днів з дати прийняття акредитаційною комісією рішення РСЦ ГСЦ МВС видає закладу сертифікат про акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв.

Закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, що отримав позитивне рішення, потрібно сплатити (за реквізитами відповідного РСЦ ГСЦ МВС):

— 234,00 грн – Державна акредитація закладу з підготовки водіїв транспортних засобів;

— 15,30 грн – Сертифікат про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Після сплати для отримання сертифікату про державну акредитацію закладу необхідно надати до РСЦ ГСЦ МВС:

— оригінал платіжних доручень (із відміткою банку);

— доручення на особу, що уповноважена закладом на отримання сертифікату;

— паспорт громадянина України (особи, що отримує сертифікат).