A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Порядок перереєстрації транспортного засобу (інфографіка, відео)


Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі:

  • отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або не придатного для користування;
  • зміни їх власників, місця стоянки, місцезнаходження або найменування власників-юридичних осіб;
  • місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів;
  • зміни кольору;
  • переобладнання транспортного засобу чи заміни кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

При перереєстрації транспортних засобів у разі зміни їх власників зняття з обліку таких транспортних засобів не проводиться.

 До сервісного центру МВС подаються оформлені в установленому порядку документи, що:

  • підтверджують правомірність придбання транспортного засобу;
  • заява;
  • свідоцтво про реєстрацію;
  • документи, що посвідчують особу покупця та продавця (у разі надання ID-паспорта разом надається довідкою про реєстрацію місця проживання особи);
  • реєстраційні  картки платника податку покупця та продавця.

Під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортні засоби (крім випадків реєстрації нових транспортних засобів, перереєстрації транспортних засобів у зв’язку із зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища, імені чи по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, вибракування їх у цілому) підлягають огляду фахівцями експертної служби МВС.

З метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрації документах. За результатами огляду в документах, які подаються для державної реєстрації, робиться відповідна відмітка або складається акт огляду.

Експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів на транспортний засіб (інших документів, які є підставою для реєстрації транспортного засобу) проводиться за заявою власника з метою визначення справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів. Експертне дослідження проводиться фахівцями експертної служби МВС або судовими експертами державних спеціалізованих установ, які мають присвоєну в установленому Законом України «Про судову експертизу» порядку кваліфікацію судового експерта з правом проведення досліджень за відповідними експертними спеціальностями. За  результатами дослідження складається висновок експертного дослідження, який додається до документів, що подаються для державної реєстрації. Далі у  сервісному центрі МВС  проводиться установлення відповідності конструкції, перевірка за Єдиним державним реєстром МВС та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби.