A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Порядок формування коду платежу в реквізиті «Призначення платежу»


Увага! Змінено порядок формування коду платежу , що зазначається у полі «Призначення платежу» при оформленні платіжного документа.

Структура коду платежу в реквізити «Призначення платежу»

1 2 3 4 5 6
* ;01001700 ;045065 ;1 ;12345678 ;*

Код платежу складається з 6-ти полів:

 символ, яким позначається ознака початку коду платежу;

– розділовий знак;

01001700 – шифр органу, підрозділу в системі МВС, що надає послугу (ГСЦ МВС або іншій підрозділ);

– розділовий знак;

045065 – код послуги в системі МВС (надання витягу з ЄДР в паперовій формі);

– розділовий знак;

1 – кількість послуг, що підлягають оплаті (1 послуга);

– розділовий знак;

12345678 – код особи, що здійснює платіж (ЄДРПОУ для юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної, малолітньої або неповнолітньої дитини, або номер паспорту для фізичної особи, яка не має реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серія та номер паспортного документа для іноземців,  або серія та номер документа, що посвідчує особу без громадянства);

– розділовий знак;

* – символ, що позначає кінець коду платежу.

Формування коду платежу

  • У разі здійснення платежу юридичною особою або її відокремленими підрозділами у полі 5 зазначається ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.
  • У разі здійснення оплати фізичною особою або законним представником малолітньої (неповнолітньої) особи, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, у полі 5 зазначається цей реєстраційний номер.
  • У разі здійснення платежу фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, або законним представником малолітньої (неповнолітньої) особи, яка відповідно до законодавства України не має такого реєстраційного номеру, іноземцем або особою без громадянства у полі 5 зазначається серія (за наявності) та/або номер одного з таких документів:
    • паспорта громадянина України або у разі його відсутності (втрати) – свідоцтва про народження;
    • паспортного документа іноземця або іншого передбаченого законодавством документа, що посвідчує особу іноземця;
    • документа, що посвідчує особу без громадянства;

За потреби в реквізиті «Призначення платежу» після коду платежу зазначається інша інформація про платіж у довільній формі.

Приклад формування коду платежу:

* ;02001748;508029;1;12345678;*

Перелік шифрів органів в системі МВС, що надають послуги за напрямками діяльності сервісних центрів МВС (заноситься у поле 2) можна подивитися за посиланням.

Звертаємо Вашу увагу, що при здійсненні оплати за надання послуг зі сформованим неналежним чином  кодом платежу сплачені кошти будуть повернені без надання послуги.